Grafik Tasarım

Hayal Ötesi Tasarımlar

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.


"GÖRME KONUŞMADAN ÖNCE GELMİŞTİR.
ÇOCUK KONUŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BAKIP TANIMAYI ÖĞRENİR."
( John Berge )